شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ رونق فضاي مجازي، رهاورد «کرونا» / يادداشتي به قلم: حسين فريدوني – سردبير هفته نامه صدف
درب کنسرو بازکن برقی
خبرنگار دات نت
رتبه 0
0 برگزیده
31 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
خبرنگار دات نت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top